In de site zijn technieken gebruikt voor een responsive website, welke niet werken met de internet browser Microsoft Internet Explorer t/m versie IE8. Hierdoor is de laatste versie van deze website niet geschikt voor een bezoek. Als alternatief is de volledige vorige versie van de website behouden en voor u beschikbaar.

Klik >>>hier<<< voor een bezoek aan de oude website!

©2012-2023 checkdigit.nl, alle rechten voorbehouden.

De online Multi Checkdigit Calculator op checkdigit.nl.

Voer hieronder tot 10 containernummers in die u op juistheid wilt controleren:

invoer behouden
auto clear

De site houd een tijdelijk logbestand bij van containernummers die werden gecontroleerd, alsmede ip-adressen van de gebruikers van dit onderdeel van de site! Deze gegevens zijn niet openbaar en zijn uitsluitend ter controle van het gebruik van dit deel van de site.

De online Multi Checkdigit Calculator op checkdigit.nl.

Uw scherm is helaas te klein om dit gedeelte van de site te kunnen gebruiken.


Bezoek de site met een tablet, notebook of pc om 10 containernummers in één keer te kunnen controleren op hun juistheid.

©2012-2023 checkdigit.nl, alle rechten voorbehouden.

Het scherm is helaas te klein om de site weer te kunnen geven.

Probeer een bezoek aan de site met een ander toestel.

Loading checkdigit.nl...