In de site zijn technieken gebruikt voor een responsive website, welke niet werken met de internet browser Microsoft Internet Explorer t/m versie IE8. Hierdoor is de laatste versie van deze website niet geschikt voor een bezoek. Als alternatief is de volledige vorige versie van de website behouden en voor u beschikbaar.

Klik >>>hier<<< voor een bezoek aan de oude website!

2012-2023 checkdigit.nl, alle rechten voorbehouden.

Containernummer controle, de gebruikte techniek.

Zoals iedere auto een uniek kenteken heeft, kreeg iedere container een nummer om hem te kunnen identificeren.


Shit happens!!!

Als extra controle is in deze reeks letters en cijfers een systeem opgenomen om een zekere controle te hebben of dit een mogelijk bestaand nummer is en we de bedoelde container behandelen.


Nemen we het containernummer: HLXU123456-1, dan noemen we HLXU de prefix. Deze verwijst naar de eigenaar van de container. 123456 is het nummer van de container en de laatste 1 is het zogenaamde controlegetal of check digit. Deze geeft dus aan of we in de rest van het nummer mogelijk een fout hebben gemaakt.


Aan iedere cijfer en letter van de prefix en het container nummer wordt een waarde toegekend d.m.v. een tabel met vermenigvuldigings-factoren. De som van deze waarden word gedeeld door 11. Het restgetal van deze deling wordt gebruikt als check digit.


Het enige wat deze site dus doet... Controleren of dit restgetal overeenkomt met de ingevulde waarde.


2012-2023 checkdigit.nl, alle rechten voorbehouden.

Het scherm is helaas te klein om de site weer te kunnen geven.

Probeer een bezoek aan de site met een ander toestel.

Loading checkdigit.nl...